Camp Honota

Camp_Honota_logo

Házirend

A Házirend arra szolgál, hogy mind a táborozók és táboroztatók számára problémamentesen és kellemes együttlétben teljen el a tábor.

A Táborozók számára tilos:

 • a tábor egész területén szervezett foglalkozásokra behozni minden olyan tárgyat és anyagot, amelyek veszélyesek lehetnek az életre, egészségre és testi épségre, beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket.
 • alkoholt, cigarettát és/vagy egyéb tudatmódosító szert a táborba behozni! Ellenkező esetben a táborozótól elvesszük és a törvényes képviselőinek jelezzük/átadjuk. 
 • a tábor területét illetve a foglalkozásokat a Táborvezető engedélye nélkül elhagyni. 
 • a Táborvezető vagy bármelyik Tanító utasítását szándékosan megszegni.
 • ékszert viselni bármilyen sportfoglalkozás alatt.
 • a szobákban tárolni romlandó élelmiszert.

A szülő/gondviselő köteles:

 • szülői nyilatkozatot tenni arról, hogy a gyermeke egészséges és részt vehet a táborozásban. Ehhez a táboroztató nyújt egy előre elkészített formanyomtatványt, a Szülőnek csak alá kell írnia ahhoz, hogy a gyermek részt vehessen a táborban. (Ezt kérjük, hozza magával a tábor első napjára.)
 • a jelentkezési lapon tájékoztatást adni  a táborozó bármilyen allergiájáról, tartós vagy kezelés alatt álló betegségéről, étel- vagy gyógyszerérzékenységéről.

Értékek felügyelete:

 • A táborba nagyobb értékű tárgyak, felszerelések (pl. óra, ékszer, laptop, telefon, technikai eszközök) vagy készpénz hozatala nem megengedett. A táborozókkal való kapcsolattartásra az erre szolgáló tábori mobiltelefon szolgál.
 • A táborozó köteles, megőrizni és helyesen alkalmazni az előírásoknak megfelelően a tábor területét, felszereléseit, valamint a foglalkozások során használt eszközöket, és saját tárgyait. A Táborozó szülője/gondviselője felelős a rábízott tárgyakért, ezek megrongálása, engedély nélküli elvitele, kártérítési kötelezettséget von maga után. A táborhelyszínben okozott károk értékének meghatározásában a Csemői Tamás-Tanya házirendje az irányadó.

 Élelmiszer:

 • A Táborozók számára napi háromszori étkezést biztosítunk, emellett napközben kisebb nasit (gyümölcsök, jégkrém,stb.) és innivalót kapnak.

A tábor részvételének nyelvi feltételei:

 • Olyan gyermeket, aki magyarul nem beszél, sajnos nem áll módunkban fogadni a táborba.

Visszamondás:

 • A helyszín igénybevételének díja, az étkezés, ill. más előre felmerülő, lemondás esetén vissza nem nyerhető költségek miatt a tábor díjának visszatérítésére (május 15-ig) a tábor regisztrációs időszakáig van lehetőség. 
 • Abban az esetben, ha a táborozó május 15-ig visszamondja, a teljes költség visszatérítésre kerül
 • A lemondást mindig írásban (a megadott email címre) kell jelezni; a visszatérítés a megerősítéstől számított 15 napon belül kerül visszautalásra a befizetőnek.

Időjárás okozta elmaradás:

 • Legtöbb foglalkozásunk rossz időben is megtartható. Több napi rossz idő esetén a programokat optimalizáljuk az időjárásnak megfelelően, figyelembe véve, hogy a tábor legfontosabb eseményei ne maradjanak el. Rossz idő esetén nincs mód a tábor díjának visszafizetésére.

A Házirend megsértése:

 • A turnus díja részlegesen sem kerül visszatérítésre, amennyiben a Táborzó súlyosan megszegi vagy megsérti a Házirendet. Ennek esetén a Táborozót hazaküldjük.

A Szülőknek lehetőségük van:

 • kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszaikkal a Táborvezetőhöz fordulni.

Egyéb rendelkezések:

A Házirend a jelentkezési lap részét képezi. A táborozók és szüleik a jelentkezéssel egy időben tudomásul veszik és elismerik, hogy elolvasták, megértették a tábor Házirendjét.